เที่ยวเชียงใหม่ หมู่บ้านชาวเขาม้ง ดอยปุย

ชมหมู่บ้านชนเผ่าม้งและชมซากุระเมืองไทยที่ “ดอยปุย” หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงใหม่ที่เรียกว่า “ดอยปุย” ยอดเขาสูง 1,658 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่ง...